Člen České obce sokolské, se sídlem v Brně-Řečkovicích, Vážného 19

Oddíly 2021/2022

Věk člena je brán k roku:2022

Stav Oddíl
Aerobic
Aerobic 4 -8 let
Žáci (od 10- do 17let)
Body form (úterý 10:00 - 10:45)(10 lekcí)
Cvičení pro děti 18-24 měsíců (10 lekcí)(úterý)
Cvičení pro děti 24-36 měsíců (od A)(10 lekcí) čtvrtek
Cvičení pro děti 24-36 měsíců (od B)(10 lekcí) čtvrtek
Cvičení rodiče s dětmi (od3 let)
Divadlo Ř13
Florbal muži
Florbal roč. 2009 - 2011
Jóga
kapacita naplněna > Mladší žáci+žákyně (od 7 - do 9 let)
kapacita naplněna > Mladší + starší žákyně (od 8- do 16 let)
kapacita naplněna > Mrňousci (od 4- do 5 let)
Odbíjená muži (20-50let)
Pampelišky Ř13, tanec děti 5-15 let
kapacita naplněna > Předškolní děti (od 5- do7 let)
Rekreační odbíjená (ženy a muži)(16-99let)
Rekreační tanec Ř 13 (ženy a muži)(neplatí žádné slevy)
kapacita naplněna > Sálová cyklistika
Sálová Kopaná
kapacita naplněna > Sebeobrana
Stolní tenis (12-16 let)
kapacita naplněna > Tereza (uzavřený oddíl)
kapacita naplněna > Turistika