Člen České obce sokolské, se sídlem v Brně-Řečkovicích, Vážného 19

Ceny oddílů pro rok 2021/2022

Oddíl Děti Dopělí
Aerobic 1600
Aerobic 4 -8 let 1300
Žáci (od 10- do 17let) 1300
Body form (úterý 10:00 - 10:45)(10 lekcí) 1000
Cvičení pro děti 18-24 měsíců (10 lekcí)(úterý) 1000
Cvičení pro děti 24-36 měsíců (od A)(10 lekcí) čtvrtek 1000
Cvičení pro děti 24-36 měsíců (od B)(10 lekcí) čtvrtek 1000
Cvičení rodiče s dětmi (od3 let) 1300
Divadlo Ř13 200 500
Florbal muži 2200
Florbal roč. 2009 - 2011 1900
Jóga 2200
Mladší žáci+žákyně (od 7 - do 9 let) 1300
Mladší + starší žákyně (od 8- do 16 let) 1300
Mrňousci (od 4- do 5 let) 1300
Odbíjená muži (20-50let) 2300 2700
Pampelišky Ř13, tanec děti 5-15 let 1300
Předškolní děti (od 5- do7 let) 1300
Rekreační odbíjená (ženy a muži)(16-99let) 2000 2400
Rekreační tanec Ř 13 (ženy a muži)(neplatí žádné slevy) 200 500
Sálová cyklistika 2800 2800
Sálová Kopaná 1800 2200
Sebeobrana 1700 1700
Stolní tenis (12-16 let) 1500 2200
Tereza (uzavřený oddíl) 200 500
Turistika 200 500